Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη,
Η Frantoio Grevepesa διαχειρίζεται προσεκτικά τα δεδομένα των χρηστών και των πελατών της και δεν τα κοινοποιεί σε άλλες εταιρείες εκτός από σκοπούς επεξεργασίας ή για να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας με ασφάλεια και να σας στείλει ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις αγορές σας.
Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας.

Αυτό το κείμενο απεικονίζει την πολιτική μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συστημάτων επικοινωνίας μας και / ή άλλων υπηρεσιών στους ιστότοπους: www.frantoiogrevepesa.it, www.frantoiogrevepesa.com, https://extraverginoliveoil.frantoiogrevepesa.com (εφεξής "ο ιστότοπος" ή "αυτός ο ιστότοπος" ή "οι ιστότοποί μας")

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο ιστότοπος frantoiogrevepesa.it σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών και των χρηστών.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν αποκλειστικά για τις διαδικτυακές δραστηριότητες αυτού του ιστότοπου, δεν ισχύουν για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω διαφορετικών καναλιών.

1) Τύπος συλλεχθέντων δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται μέσω των εντύπων επικοινωνίας ή / και άλλων υπηρεσιών στον ιστότοπο frantoiogrevepesa.it είναι τα εξής:

Αλληλογραφία χρήστη μέσω του συστήματος "mailto".
1.1) Υποχρεωτική συγκατάθεση
Η αποστολή και η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων είναι προαιρετική.

Ο χρήστης είναι ελεύθερος να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει (εάν χορηγείται) συγκατάθεση για την αποστολή και / ή την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παραιτείται από τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο frantoiogrevepesa.it για τον οποίο αποστέλλεται και συγκατατίθεται απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η συγκατάθεση είναι επομένως υποχρεωτική για την εμφάνιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και για τις οποίες ζητείται.
1.2) Άρνηση συναίνεσης
Ο χρήστης είναι ελεύθερος να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του όπως αναφέρεται στο σημείο 1.1

Η άρνηση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία παροχής της υπηρεσίας για την οποία ζητείται συγκατάθεση.

2) Στόχοι
Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

καθιερώστε μια επικοινωνία που ζητήθηκε από τον ενδιαφερόμενο για να απολαύσετε πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή μας.
αποστολή μελλοντικών εμπορικών προτάσεων που σχετίζονται με την επιχείρησή μας (όταν επιτρέπεται ρητά από τον ενδιαφερόμενο)
πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επιχείρησή μας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή στα αρχεία της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση και την επεξεργασία.

3) Υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία:
Frantoio Del Grevepesa, Via Prov.Le Chiantigiana, 6 | S.Casciano Val di Pesa (Fi), αριθμός ΦΠΑ: 01325620480.

στο πρόσωπο του Filippo Legnaioli και των πιθανών αντιπροσώπων του.
Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους που δεν ανήκουν στα προαναφερθέντα θέματα.

4) Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω προβλέπονται στο άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003

4.1) Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει:

ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων ·
την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ·
η βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 έχουν τεθεί υπόψη της, καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαδίδονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή περιλαμβάνει χρήση μέσων που είναι προφανώς δυσανάλογα προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
4.2) Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:

για νόμιμους λόγους, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω και αν είναι σχετικές με το σκοπό της συλλογής.
στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την άμεση πώληση ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
5) Άσκηση δικαιωμάτων
Η άσκηση των δικαιωμάτων (που αναφέρεται στο άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/03) που περιγράφεται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής κοινοποίησης στον υπεύθυνο δεδομένων της Filippo Legnaioli c / o Frantoio Del Grevepesa, Via Prpv.Le Chiantigiana , 6 | S.Casciano Val di Pesa (Fi).

ή στέλνοντας ένα e-mail στο info@frantoiogrevepesa.it

6) Συμπέρασμα
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με τον τρόπο που ορίζει ο ιταλικός νόμος και ακριβώς σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 30 Ιουνίου 2003, αρ. 196 (και επόμενες ενημερώσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες ιταλικούς νόμους, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248